Päevakeskus pakub raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid nagu lapsehoid ja tugiisiku teenus.

 

Antud teenuseid pakutakse suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega 0–18-aastastele lastele. Päevakeskus töötab tööpäevadel ajavahemikul 08.00-17.00.

 

Laste Hoolekande Asutus Lootus pakub ka tugiisiku teenust raske -ja sügava puudega lastele asutuse väliselt näiteks koolis, või lasteaias.

 

Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita avaldus ja esitada koos lisadokumentidega: koopia puude raskusastme tuvastamise otsusest, koopia lapse rehabilitatsiooniplaanist, koopia taotleja isikutunnistusest kohalikule omavalitsusele, teenusepakkujale või Sotsiaalkindlustusameti elukoha järgsele piirkonna koordinaatorile