Laste Hoolekande Asutus Lootus

Kaebuste ja ettepanekute esitamise kord Kinnitatud asutuse direktori 10.06.2019.a. käskkirjaga nr. 24-ü Igal Laste Hoolekande Asutus Lootus kasvandikul ja töötajal on õigus kirjalikus või suulises vormis esitada kaebusi ja ettepanekuid asenduskodu töö paremaks...