LOOTUS

Hoolekande Asutus

Meist

Laste Hoolekande Asutus Lootus –  on Sillamäe Linnavalitsuse  hallatav asutus, mille kaudu osutatakse:  asenduskoduteenust;

rehabilitatsiooni teenuseid;

lapsehoiuteenust;

tugiisiku teenust;

transpordi teenust.

KES ME OLME?

 

Meie tööpere koosneb kvalifitseeritud spetsialistidest. Meie meeskonnas töötavad perevanemad, psühholoogid, eripedagoog, logopeed, füsioterapeud, lapsehoidjad ja tugiisikud.