LOOTUS

Hoolekande Asutus

Meist

Laste Hoolekande Asutus Lootus –  see Sillamäe Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus, mille kaudu osutatakse: asenduskoduteenust; rehabilitatsiooni teenuseid; lapsehoiuteenust; tugiisiku teenust; muid eriala spetsialistide poolt pakutavaid teenuseid lähtuvalt kasvandike individuaalsetest vajadustest.

KES ME OLME?

 

MEIE TÖÖPERE KOOSNEB KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIDEST. KOOLIPROGRAMMIL PÕHINEVAID TEGEVUSI JA ÕPET VIIVAD LÄBI  KOGEUD ERIPEDAGOOGID. VABAL AJAL KORRALDAME LASTELE ARENDAVAID MÄNGE, VÄLJASÕITE JA ÜRITUSI.

 

 

MEIE MEELDIVA KOLLEKTIIVI KESKEL TUNNEB IGA LAPS END JUSTKUI KODUS! SAMAAEGSELT SAADES PARIMAT HOOLT, ET TAGADA ARENG  SPETSIALISTIDE TOREDATE JA MÄNGULISTE TEGEVUSTE LÄBI.

 

Meie partnerid

Sillamäe Linnavalitsus, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Narva Linna Sotsiaalabiamet