Laste Hoolekande Asutus

Lootus

on Sillamäe Linnavalitsuse hallatav asutus, mille kaudu osutatakse: asendushooldusteenust; rehabilitatsiooni teenuseid; lapsehoiuteenust; tugiisiku teenust; transpordi teenust

Teenused

Osutatame asendushooldusteenust; rehabilitatsiooni teenuseid; lapsehoiuteenust; tugiisiku teenust ja transpordi teenust.

Kes me oleme?

Meie tööpere koosneb kvalifitseeritud spetsialistidest. Meie meeskonnas töötavad perevanemad, psühholoogid, eripedagoog, logopeed, füsioterapeud, lapsehoidjad ja tugiisikud.

Asutus oli rajatud 1969 aastal ja hoones tegutses lasteaed kuni 1993 aastani.

7. novembril oli ametlikult avatud lastekodu Kevad ja esimesed seitse last astusid lastekodusse 7. juulil 1993.a.

Alates 1996 kuni 2015 aastani asutuses oli lastevarjupaik.

2000. aasta septembris aastal lastekodu Kevad oli ümber nimetatud Laste Hoolekande Asutuseks Lootus.

2012. aastal oli tehtud hoone renoveerimistöid: soojendatud hoone, vahetatud siijus ja ventilatsioonisüsteeme.

2015. aastal Asutus sai auhindu “Eesti energiasäästlik ühiskondlik kodu” riigikonkurssil “Eesti Kaunis Kodu 2015”.

2017. aastal Asutus oli ümberkorraldatud peremajaks, kus tegutseb peresüsteem.

2022Laste Hoolekande Asutus “Lootus” baasil, tegutseb Päevakeskus, mis alustas oma tegevust juulis 1995. aastal. Asutus pakub tugiisku-ja lapsehoiuteenus ning rehabilitatsiooniteenused lastele.

Arenev asutus, mis tagab teenusel olevate klientide igakülgse heaolu läbi professionaalse meeskonna.

 

Vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele hoolekandeteenuse osutamine võimaldades nende põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaseid elutingimusi, pakkudes turvalist ja arenguks soodsat kasvukeskkonda valmistades neid ette täisväärtuslikkuks ja oma võimete kohaselt toimetulevaks ühiskonna liikmeks.

 

Kirjuta meile

Oleme alati valmis aitama