Kaebuste ja ettepanekute esitamise kord

autor NoobiDoobiDoo

Kinnitatud asutuse direktori 10.06.2019.a. käskkirjaga nr. 24-ü

 1. Igal Laste Hoolekande Asutus Lootus kasvandikul ja töötajal on õigus kirjalikus või suulises vormis esitada kaebusi ja ettepanekuid asenduskodu töö paremaks muutmiseks järgmistel aadressidel:
  • Laste Hoolekande Asutus Lootus, direktor: tel. 3929029, J. Gagarini7, 40232 Sillamäe
  • Sillamäe Linnavalitsus, osakonna juhataja Tatjana Bolšakova tel. 3925742, Kesk 27, 40231 Sillamäe
  • Sotsiaalkindlustusamet Lastekaitse osakond: tel. 33 79 700, Keskväljak 1, 41531 Jõhvi
  • Sotsiaalministeerium, tel. 626 9301, Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
  • Õiguskantsleri büroo, tel. 693 8400, Kohtu 8, 15193 Tallinn
 2. Asenduskodus saab jätta dokumendi asenduskodu esimesel korrusel, avalikus koridoris asuvasse ettepanekute ja kaebuste hoiukasti. Antud hoiukast on lukustatud ning vähemalt kord nädalas kontrollitakse kasti sisu.
 3. Dokument saadetakse läbivaatamiseks asenduskodu direktorile, kes määrab lahendaja, tähtaja ning vajadusel asja lahendamise korra ja muud asjaolud.
 4. Dokument vaadatakse läbi, asi lahendatakse ja saatjale teatatakse läbivaatamise ja lahendamise tulemustest hiljemalt 30 päeva jooksul, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.
 5. Kui asja lahendamine ei kuulu asutuse pädevusse, edastatakse avaldus, märgukiri või muu teabenõue vastavalt kuuluvusele, teatades sellest saatjale kirjalikult. Kui saatjale on antud vastus suuliselt, fikseeritakse see avalduses, millele annab allkirja avaldaja.
 6. Dokumentide läbivaatamise ja asja lahendamise tähtaegu arvestatakse tööpäevades, kalendripäevades või kuudes dokumendi saabumisele järgnevast päevast, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

Ehk loed ka neid