Ajalugu

  • Asutus oli rajatud 1969 aastal ja hoones tegutses lasteaed kuni 1993 aastani.
  • 7. novembril oli ametlikult avatud lastekodu Kevad ja esimesed seitse last astusid lastekodusse 7. juulil 1993.a.
  • Alates 1996 kuni 2015 aastani asutuses oli lastevarjupaik.
  • Septembris 2000 aastas lastekodu Kevad oli ümber nimetatud Laste Hoolekande Asutuseks Lootus.
  • 2012. aastal oli tehtud hoone renoveerimistöid: soojendatud hoone, vahetatud siijus ja ventilatsioonisüsteeme.
  • 2015. aastal Asutus sai auhindu “Eesti energiasäästlik ühiskondlik kodu” riigikonkurssil “Eesti Kaunis Kodu 2015”.
  • 2017. aastal Asutus oli ümberkorraldatud peremajaks, kus tegutseb peresüsteem.
  • Laste Hoolekande Asutus “Lootus” baasil, tegutseb Päevakeskus, mis hakkas oma tegevus juulis 1995. aastal. Asutus pakub tugiisku-ja lapsehoiuteenus ning rehabilitatsiooniteenused lastele.

Visioon ja missioon

Visioon: arenev asutus, mis tagab teenusel olevate klientide igakülgse heaolu läbi professionaalse meeskonna.
Missioon: vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele hoolekandeteenuse osutamine võimaldades nende põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaseid elutingimusi, pakkudes turvalist ja arenguks soodsat kasvukeskkonda valmistades neid ette täisväärtuslikkuks ja oma võimete kohaselt toimetulevaks ühiskonna liikmeks.
|