Asutusest

Meie ajalugu, missioon ja visioon

1969

Asutus oli rajatud 1969 aastal ja hoones tegutses lasteaed kuni 1993 aastani.

1993

7. novembril oli ametlikult avatud lastekodu Kevad ja esimesed seitse last astusid lastekodusse 7. juulil 1993.a.

1996

Alates 1996 kuni 2015 aastani asutuses oli lastevarjupaik.

2000

Septembris 2000 aastas lastekodu Kevad oli ümber nimetatud Laste Hoolekande Asutuseks Lootus.

2012

2012. aastal oli tehtud hoone renoveerimistöid: soojendatud hoone, vahetatud siijus ja ventilatsioonisüsteeme.

2015

2015. aastal Asutus sai auhindu “Eesti energiasäästlik ühiskondlik kodu” riigikonkurssil “Eesti Kaunis Kodu 2015”.

2017

2017. aastal Asutus oli ümberkorraldatud peremajaks, kus tegutseb peresüsteem.

2022

Laste Hoolekande Asutus “Lootus” baasil, tegutseb Päevakeskus, mis alustas oma tegevust juulis 1995. aastal. Asutus pakub tugiisku-ja lapsehoiuteenus ning rehabilitatsiooniteenused lastele.

Visioon

Arenev asutus, mis tagab teenusel olevate klientide igakülgse heaolu läbi professionaalse meeskonna.

Missioon

Vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele hoolekandeteenuse osutamine võimaldades nende põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaseid elutingimusi, pakkudes turvalist ja arenguks soodsat kasvukeskkonda valmistades neid ette täisväärtuslikkuks ja oma võimete kohaselt toimetulevaks ühiskonna liikmeks.