Päevakeskus

Päevakeskus töötab alates 1995. aastast ja pakub lapsehoiuteenust.

Mis on päevakeskus?

Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav Teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Päevakeskuses töötavad kvalifitseeritud lapsehoiutöötajat. Päevakeskus töötab esmaspäevast reedeni 8.00 kuni 18.00 ja vajadus võib jätta last ööseks.

Päevakeskuses on võimalus korraldada kooliõppe.

Teenuse saamiseks palun pöörduda Sillamäe Linnavalitsusele aadressil:

Kesk 27, 40231, Sillamäe.