Rehabilitatsioon

Alates 2021. aastast Laste Hoolekande Asutus Lootus pakub rehabilitatsiooniteenust lastele: eripedagoog, logopeed, psühholoog, füsioterapeut, sotsiaaltöötaja.

Mis on rehabilitatsiooni teenus?

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse on kompleksne teenus, mille tulemusel püütakse saavutada toimetuleku paranemine sellise terviseolukorra juures, mis inimesel on (ei ole terviseolukorra parandamine/ravimine).
Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamine:

Alates 01.01.2016 hakkab Sotsiaalkindlustusamet tuvastama (hindama) sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse vajadust

Hindamise peavad läbima 16-aastased ja vanemad isikud, kelle rehabilitatsiooniplaan on kehtetu 01.01.2016 seisuga, või kelle plaan lõppeb enne planeeritud teenuse algust

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadust hindab Sotsiaalkindlustuameti juhtumikorraldaja, kes viib läbi sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise protsessi ja vormistab otsuse teenuse vajamise või mittevajamise kohta ja/või seostab isiku muude sotsiaalkaitsemeetmetega.

Klient võib saada teenust:

• Rehabilitatsiooniprogrammi alusel
• Tegevuskava alusel – tegevuskava koostab Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja
• Rehabilitatsiooniplaani alusel, mis koostatakse rehabilitatsiooniasutuses

Rehabilitatsiooniplaan koostatakse endiselt kõigile esmakordselt puuet taotlevatele lastele, puude raskusastme väljaselgitamiseks.

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenusele registreerimine:

Peale Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja juurest saadud rehabilitatsioonivajaduse otsust, peab isik pöörduma teenuse osutaja poole lepingu sõlmimiseks 60 päeva jooksul.

Sotsiaalkindlustusamet võtab isikult üle sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest maksmise kohustuse üle kuni 2 aastaks – st isikul on õigus riigi rahastatavat teenust saada eesmärgi saavutamiseks mitte kauem kui 2 aasta jooksul. 2 aasta möödudes peab inimene pöörduma jälle Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja poole rehabilitatsioonivajaduse hindamiseks.

Spetsialistid

sotsiaaltöötaja
Ljubov Kanarbik
füsioterapeut
Iuliia Vinogradova
eripedagoog
Antonina Maksimova
psühholoog
Nadežda Tikka
logopeed
Jekaterina Pichugina

Perede kontaktid

I Pere

5697 8651

1pere@slootus.ee