Asenduskodu

Siit leiad info asenduskodu kohta ja perede kontaktid

Mis on asenduskodu?

Laste Hoolekande Asutus Lootus on 23-kohaline peresüsteemiga asenduskodu orbudele ja vanemliku hoolitsuseta lastele. Asutuses on neli peret. Igas peres võib elada kuni 6 last. Igas peres töötab 2 perevanemat, lastele on tagatud ööpäevaringne järelvalve ja täiskasvanu kohalolek. Asutuses elavad lapsed sünnist kuni 18.aastaseks saamiseni või kooli lõpetamiseni.

Samuti osutatakse järelhooldusteenus noortele. Teenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel kohaliku omavalitsuse üksus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

Perede kontaktid

I Pere

5697 8651

1pere@slootus.ee